Telekom

Telekomunikacijska industrija prilično je važan dio polja generatora. Kao multinacionalna kompanija, MAMO se usredotočio na dizajn, proizvodnju i prilagodbu sistema za proizvodnju električne energije i naprednih energetskih rješenja. Uz podršku stručne lokalne prodavačke podrške, MAMO Power je dobavljač brendova širom svijeta kojima se okreću pouzdanom i pouzdanom daljinskom napajanju.

Uz iskustvo suradnje mnogih telekom operatora, MAMO više pažnje posvećuje strogosti i sigurnosti rada genstera.

MAMO kontrolni sistemi koji nude pakete daljinske komunikacije, jedinstvena patentna tehnologija omogućavaju kupcima da nadgledaju i kontroliraju opremu iz ureda ili bilo gdje drugdje.

Mnogi paketi kontrolne ploče sada sadrže aplikacije za pametne telefone koje pružaju pristup pojedinačnim parametrima generatora i generiraju obavijesti o svim problemima na lokaciji. Unaprijed poznato znanje o problemu omogućava vam da delegirate odgovarajući resurs, štedeći izgubljene posjete i na kraju novac.