MAMO POWER Dizel generatorski setovi za NAFTA I PLIN

Radni uslovi i ekološki zahtjevi lokacija za vađenje nafte i plina su vrlo visoki, što zahtijeva snažno i pouzdano napajanje električnih agregata za opremu i teške procese.
Generatorski setovi su neophodni za objekte elektrane i snagu potrebnu za proizvodnju i rad, kao i obezbjeđenje rezervnog napajanja u slučaju prekida napajanja, čime se izbjegavaju značajni finansijski gubici.
MAMO POWER usvaja dizel generator dizajniran za surovo okruženje kako bi se suočio sa radnim okruženjem koje treba uzeti u obzir temperaturu, vlažnost, nadmorsku visinu i druge uslove.
Mamo POWER vam može pomoći da identifikujete najprikladniji generatorski set za vas i radi sa vama na izgradnji prilagođenog rješenja za napajanje za vašu instalaciju za naftu i plin, koja bi trebala biti robusna, pouzdana i raditi uz najbolju operativnu cijenu.

MAMO POWER generatori su dizajnirani za najteže vremenske uslove, a istovremeno održavaju visoko efikasne i pouzdane za rad 24/7 na gradilištu.MAMO POWER generatori su sposobni da rade neprekidno 7000 sati godišnje.